خانه. > خدمات و حریم خصوصی  > شرایط استفاده از خدمات
فضای تبلیغاتی

شرایط استفاده از خدمات

 

خوش آمدید!


لطفا قبل از استفاده از این وب سایت شرایط این توافق را قبول کنید.دانلود، نصب یا استفاده دیگر شما به عنوان پذیرفتن این توافق به نظر خواهد رسید و با توافق این توافق موافق خواهد شد.
شرکت روشن حق دارد که این توافق را در هر زمان به تغییرات قانون و قانون مربوط به تغییرات، شرایط عملیات شرکت، اصلاح استراتژی تجاری و دلایل دیگر اصلاح کند.شرایط جدید قرارداد شرایط اصلی قرارداد را جایگزین می‌کند.اگر کاربر از شرایط جدید قرارداد استفاده کند، به نظر می رسد که تغییر قرارداد را قبول کرده است.
افراد زیر ۱۸ سال باید این قرارداد را همراه با سرپرست قانونی خود بخوانند.


* محتوا و دستورالعمل خدمات
۱.شرکت روشن به طور جدا به شما یادآوری می‌کند که هر اطلاعات، داده، متن، صدا، عکس، گرافیک، ویدئو، اطلاعات، اطلاعات ثبت کاربر یا اطلاعات دیگری (بعدش به عنوان محتوای ،) که توسط دسترسی، بررسی، دسترسی، پیام فوری، ایمیل یا هر وسیله دیگری، چه عمومی یا خصوصی، از طراستفاده کنندگان و کاربران مسئول دسترسی، بررسی، دسترسی، انتقال و استفاده آنها باشند.
۲.اگر استفاده از این خدمت کاربر با این توافق پیروی نکرده باشد، شرکت روشن حق دارد که با توجه به یادآوری، گزارش و کانال های دیگر، قضاوت مستقل را انجام دهد، و حق دارد که قضاوت یا تمام خدمات را به کاربر بدون prior notice به کاربر پایان دهد.

* مالکیت
۱.بدون توافق شرکت روشن، مواد وب سایت مستقیما یا مستقیماً آزاد نشود، بازی، نوشته یا بازی برای هدف بازی یا انتشار، یا برای هر هدف تجاری دیگری در هر رسانه‌ای استفاده نمی‌شود.
2. تعهد کاربر:
(1) کاربران اجازه نمی‌دهند از این وب‌سایت در خلاف قانون، قانون و سیاست ملی استفاده کنند، که شامل این اطلاعات محدود نیست:
() در برابر اصول اساسی ایجاد شده توسط قانون.
(b) به خطر امنیت ملی خطر می‌دهد، رازهای دولتی را پراکنده می‌کند، قدرت دولتی را نابود می‌کند و یک ملت را نابود می‌کند;
ج- خسارت به شرافت و منافع ملی.
د- تحریک نفرت و تبعیض ملی و تضعیف وحدت ملی.
(E) سیاست‌های مذهبی دولت را نابود کردند، و حمایت کردند فرشته‌ای و افراد فدیدی،
و- انتشار شایعات، برهم زدن نظم اجتماعی و تضعیف ثبات اجتماعی.
(g) گسترش آلودگی، پورنوگرافی، قمار، خشونت، قتل، ترس یا آلودگی جرم;
ح) توهین یا تهمت زدن به دیگران و تجاوز به حقوق و منافع مشروع آنها.
(من) محتویات دیگر ممنوع شده توسط قوانین و مقررات اداری.
(2) کاربران مجاز به استفاده از سیستم خدمات شبکه برای هر هدف غیر قانونی
(3) کاربران نباید از خدمات روشن برای فعالیت های زیر استفاده کنند:
(a) وارد شبکه اطلاعات کامپیوتر یا استفاده از منابع شبکه اطلاعات کامپیوتر بدون اجازه;
(b) حذف، تغییر یا اضافه کردن عملکرد شبکه اطلاعات کامپیوتر بدون اجازه;
(c) حذف، تغییر یا اضافه کردن برنامه‌های داده‌ها و کاربردها در شبکه اطلاعات کامپیوتر بدون اجازه ذخیره، پرداخت یا انتقال شده‌اند;
د) ساخت عمدی یا گسترش برنامه های مخرب مانند ویروس های کامپیوتری.
(ه) رفتارهای دیگری که امنیت شبکه اطلاعات کامپیوتری را به خطر می اندازند.

* حفاظت از مالکیت معنوی
اگر کاربر محتویات را دانلود می‌کند و ببینند، آنها باید مطمئن شوند که منتشر کردن و عملکرد محتویات سیاست‌های copyright مربوط به قوانین و قوانین ویژه‌های intellectual relevant، شامل این است که محدود نیستند:
۱.پس از receiving the infringement notice, the user must immediately delete or prohibit access to the infringement content of the declaration, and at the same time contact the person who delivered the notice for more information.
۲.کاربر می داند و با توافق می کند که شرکت با اطلاعات تجاوز کیفیت که توسط سومین حزب توسط قوانین و قانون مربوط به آن داده شده، محتوای تجاوز را به عنوان لازم، حذف یا نهی می کند، و سیاست‌های مناسب را قبول می‌کند و عملکرد می‌کند، از شرکت میتا در شرایط متفاوت، تجاوز تکرار کنیم.

*حفاظت از حریم خصوصی
ما کاملاً محافظت از اطلاعات شخصی کاربران را احترام می‌کنیم.با توجه به جزئیات خدمات شبکه، کاربران موافق هستند که ما حق تغییر، متوقف یا پایان دادن قسمت یا تمام خدمات شبکه در هر زمان داریم.اگر خدمت شبکه تغییر، متوقف یا پایان شده به خدمت شبکه آزاد تعلق دارد، نیازی برای اطلاعات کاربر نیست، و نیازی برای تحمل مسئولیت به هر کاربر یا هر سومین حزب نیست.

*دیگران
۱.به اندازه‌ای که توسط قانون و قانون کاربرد اجازه می‌دهد، حق تعبیر نهایی این توافق به شرکت روشن تعریف می‌شود.
۲.این توافق منتشر شده و در پایان خواهد شد.شرکت روشن حق دارد محتوای این توافق را در هر زمان تغییر دهد.کاربران حق دارند از استفاده از خدمات شبکه دست بردارند اگر شرایط مربوط به این توافق تغییر دهند.
۳.این توافق کل توافق هر دو گروه در مورد موضوع موافقت و دیگر موضوع مربوط به این توافق است.به جز اندازه‌های این توافق، هیچ حقوق دیگری به هر گروهی از این توافق داده نمی‌شود.
۴.اگر برای هر دلیلی از این توافق قابل استثنایی یا غیر استثنایی باشد، باقی مانده‌های این توافق باید قابل استثنایی و تعلق باشند.